Kefalet Sigortası - Sigorta Hakimi
  • 2 Kasım 2022

Kefalet sigortası türü, sigorta şirketinin kefil olduğu ve sigortalının kuruma olan borcunu yerine getirmediği hallerde kurumun maruz kaldığı zararları karşılayan bir sisteme sahiptir. Bankaların düzenlemiş olduğu teminat mektubu gibi benzer özelliklere sahip olan kefalet sigortası ülkemizde giderek yaygınlaşmaktadır. Değişen piyasa koşulları yüzünden sigortacılık alanında da risklerin artmasıyla birlikte ABD ve Avrupa ülkelerinden sonra Türkiye’de de kefalet sigortası uygulanmaya başlamıştır.

Kefalet Sigortası Nedir?

Kefalet sigortası, kamu ihalelerinde kullanılan kefalet senetleri ile bağlantılı olan bir sigorta türüdür. Ülkemizde 05 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunda yapılan değişiklikle firmaların ihaleye katılım şartlarında yeniden düzenleme yapılmıştır. Buna göre şirketler ihalelere katılırken banka teminat mektubu yerine kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini kullanabilmektedir. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte kamu ihalelerinde teminat mektubu olarak Türkiye’deki yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında kefalet senetleri verilebilmektedir.

Kefalet Sigortası Hakkında Merak Ettiğiniz Tüm Soruların Net Cevabı için İLETİŞİME GEÇ

Kefalet Sigortası Ne İşe Yarar?

Kefalet sigortası işlevi sayesinde banka tarafından hali hazırda teminat ihtiyacı için kullandırılan kredi limitlerinin reel sektör tarafından başka alanlarda kullanabilmesi sağlanmaktadır. Şirketlerin teminat ihtiyaçlarının karşılanması için kefalet sigortası ile alternatif ürün ortaya çıkarılmıştır. Teminat senedi almak isteyen şirketler, yetkili sigorta şirketleri üzerinden kefalet sigortası yaptırarak kamu ihalelerine katılım için teminat desteği avantajından yararlanabilirler.

Kimler Kefalet Sigortası Yaptırabilir?

Kefalet sigortası yaptıranlar genellikle hizmet sektöründe faaliyet gösterip kamu kurum ihalelerine katılım sağlayan şirketlerdir. Kamu kurumlarında hizmet alanında faaliyette bulunan şirketlerin bu ihalelerde teminat ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kefalet sigortası yaptırmaları gerekir. Özellikle kamu kurumlarında şu hizmetlerde bulunan özel şirketler için kefalet sigortası yaptırılması büyük önem taşımaktadır:

  • Catering ve yemek hizmetleri
  • Temizlik
  • Güvenlik
  • Araç kiralama
  • Teknik destek

Bu alanlarda özel sektörde faaliyet gösteren şirketler, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet ihalelerine katılım gösterebilmek için kefalet sigortası yaptırmalıdır. Kamu Resmi Gazete’de 2017 yılında yayımlanan “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında kefalet sigortasının kullanım alanları belirlenmiştir. Türkiye’de yasal altyapısı uygun hale getirilen kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetleri kamu kurum ve kuruluşlarından oluşan ihale makamlarına verilmektedir.

Kefalet Sigortası Hakkında Merak Ettiğiniz Tüm Soruların Net Cevabı için İLETİŞİME GEÇ

Kefalet Sigortası Nerelerde Kullanılır?

Kefalet sigortası kullanmak isteyen firmalar, bu poliçenin özelliklerine göre teminat mektubunun kullanıldığı her alanda işlevseldir. Fakat kamu kurum ve kuruluşları kefalet sigortası ile düzenlenen kefalet senetlerini kabul etme zorunluluğuna sahiptir. Ancak özel sektörde kefalet sigortası ile birlikte yaptırılan kefalet senedini kabul etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Kamu ihale kanununa göre kamu tarafından açılan tüm ihalelerde kefalet sigortası ile verilen kefalet senetlerinin kullanımı mümkündür. Kurumsal banka teminat mektubu yerine geçen kefalet senetlerinin başvurusunda firmalardan bazı şartları karşılamaları talep edilir.

Kefalet Sigortası ile Beraber Kefalet Senedi Nasıl Alınır?

Kefalet senedi almak için yetkili sigorta acentesi üzerinden kefalet sigortası başvurusu yapabilmektedir. Kefalet sigortası yaptıracak şirket gerekli belgeleri önceden hazırlamalıdır. Bu hususta özel sektör şirketlerinden hesap özetleri, bilanço ve benzeri şirketin finansal dokümanları talep edilmektedir. Finansal incelemeler yapıldıktan sonra sigorta şirketi bazı talepleri ileterek gerekli sözleşme ve poliçeleri düzenlemektedir.

Sigorta şirketinin talebi onaylandıktan sonra lehdara verilmek üzere bir kefalet senedi düzenlenir. Kefalet sigortası yaptıran şirket yükümlülükleri yerine getirmediği durumlarda lehdarın talebi üzerine sigorta şirketi devreye girmektedir. Bu tür kefalet sigortası sözleşmesi ile sigortacı, borçlunun poliçede tanımlanan borç yükünü yerine getirememesi durumunda poliçenin teminatları kapsamında güvence verilmektedir.

Kefalet Sigortası Hakkında Merak Ettiğiniz Tüm Soruların Net Cevabı için İLETİŞİME GEÇ

Sigortahakimi.com

Teklif Al

    Sigorta Teklifi Al