Daini Mürtehin (Alacaklıların Haklarının Saklı Tutulması) Nedir? - Sigorta Hakimi
  • 18 Mart 2023

Daini mürtehin yani alacaklıların haklarının saklı tutulması, bir borçlunun bir krediyi ödememesi durumunda alacaklıları korumak için kullanılabilecek yasal bir kavramdır. Bu, borcun ödenmemesi halinde borçluya karşı yasal işlem başlatma hakkı gibi belirli hakların alacaklıya saklı tutulmasıyla yapılır. Ayrıca alacaklıya borcunu tahsil etmek için diğer teminatsız alacaklılardan daha yüksek bir öncelik verir.

Daini mürtehin en yaygın örneği bir ipotek kredisidir. Bir kişi bir ipotek kredisi aldığında, borç verene mülkünde bir güvenlik çıkarı vermesi gerekir. Bu, borçlunun kredi ödemelerini yapamaması durumunda borç verene mülk üzerinde belirli haklar verir. Borç veren daha sonra bu hakları mülkü geri almak ve ödenmemiş borcu telafi etmek için satmak için kullanabilir. Alacaklıların haklarının saklı tutulması ticari sözleşmelerin ve diğer iş anlaşmalarının da önemli bir parçasıdır. Bu durumlarda alacaklı, anlaşma şartlarının yerine getirilmemesi veya borcun ödenmemesi halinde ödeme talep etme hakkını saklı tutabilir. Bu, paralarını geri almak için yasal işlem başlatmalarına olanak tanır.

Daini Mürtehin Kasko Nedir?

Daini mürtehin kasko, Türk hukuk sisteminde alacaklıların haklarının korunmasının bir şeklidir. İngilizce “reservation of a creditors’ rights” terimine benzer ve borçlunun temerrüde düşmesi durumunda alacaklının haklarını korumaya yarar. Başka bir deyişle, Daini mürtehin kasko, borçlunun borcunu ödememesi halinde alacaklının haklarını korumak için belirli adımlar atabileceği anlamına gelir.

Daini mürtehin kasko kavramı, kabaca “Daini mürtehin nedir?” anlamına gelen “Lehtar Daini mürtehin Ne Demek” olarak bilindiği Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzanmaktadır. Bu ifade, borçlunun borcunu ödeyemediği durumlarda alacaklıları koruyan bir tür sigorta poliçesine atıfta bulunmak için kullanılıyordu. Bu sigorta poliçesi genellikle borçlunun borcunu tam olarak ödeyemediği durumlarda kullanılırdı.  Daini mürtehin kasko başvurusu yapıldıktan sonra, alacaklı haklarını korumak için bazı adımlar atabilir. Bu adımlar arasında mal veya mülke el konulması, borçluya karşı dava açılması ve haciz gibi yasal yollarla ödeme talep edilmesi yer alabilir. Alacaklı ayrıca borçlunun borç için bir teminat veya güvence sağlamasını da isteyebilir.

Daini mürtehin kasko, Türkiye’de sıklıkla kullanılan bir alacaklı hakları koruması türüdür. Alacaklı ile borçlu arasında, alacaklının bir borcun ödenmesini güvence altına alma hakkını saklı tutacağına dair yasal bir anlaşmadır. Bu ihtirazı kayıt, borçlunun mülkü üzerinde bir haciz veya başka bir teminat menfaati şeklinde olabilir. Bir alacaklının haklarını saklı tutması, borçlunun ödeme yapmaması halinde alacaklının geri ödemeyi güvence altına almak için teminat olarak saklı tuttuğu varlıkları kullanabilmesini sağlar.

Lehtar Daini Mürtehin Ne Anlama Geliyor?

Lehtar Daini mürtehin, Türk hukukunda alacaklıların bir borcun başka bir tarafa devredilmesi durumunda bu borç üzerindeki haklarını saklı tutmalarına olanak tanıyan bir kavramdır. Böyle bir rezerv, borcun yeni sahibi henüz ödeme yapmamış olsa bile alacaklının borç için ödeme alabileceği anlamına gelir.

Özünde, lehtar Daini mürtehin, alacaklılara borçları üzerinde daha fazla güvenlik ve kontrol sağlar. Bu şekilde, borcun yeni sahibi tarafından ödenmemesi durumunda paralarını geri alabileceklerinden emin olabilirler. Bu, özellikle bir borcun satıldığı veya başka bir tarafa devredildiği ve asıl alacaklının geri ödemeyi garanti edemediği durumlarda faydalı olabilir.

Bir Alacaklının Sigorta Poliçesi Nasıl Kaldırılır?

Bir alacaklının sigorta poliçesini iptal etmek karmaşık ve korkutucu bir süreç olabilir. Ancak, alacaklılarınızın haklarını korumak ve borçlunun ihmali veya dolandırıcılığı nedeniyle uğradığınız kayıpları geri alabilmenizi sağlamak için önemli bir adımdır.

Bir Daini mürtehinin poliçesini iptal etmenin ilk adımı, teminatı sağlayan sigorta şirketi veya acentesi ile iletişime geçmektir. Poliçeyi iptal etmeye çalışmadan önce poliçenin neleri kapsadığını tam olarak anladığınızdan emin olmalısınız. Poliçeyi iptal etmenin bir iptal ücretiyle sonuçlanabileceğinin farkında olmak önemlidir. Ayrıca, bir hak talebinde bulunma sürecini ve hak talebinde bulunma ile ilgili zaman dilimlerini anladığınızdan emin olmalısınız.

Sigorta şirketi veya acentesi ile iletişime geçtiğinizde, poliçeyi iptal etmek için gerekli form ve belgeleri size sağlayacaktır. Tüm formları doğru bir şekilde doldurmalı ve gerekli destekleyici belgeleri eklemelisiniz. Tüm formları gönderdikten sonra, sigorta şirketi veya acentesi bunları inceleyecek ve talebinizin onaylanıp onaylanmadığını size bildirecektir.

Sigortahakimi.com

Teklif Al

    Sigorta Teklifi Al