İşveren Destekli Sağlık Sigortası Nedir? - Sigorta Hakimi
  • 4 Şubat 2023

İşyeri özel sağlık sigortası, işveren tarafından çalışanlara yönelik uygulanan bir sigorta türüdür. İşverenin, çalışanları için grup sigortası tercih etmesi halinde hem çalışanları hem de kendisi için avantajlı durumlar meydana çıkar. Grup sağlık sigortası yapılması halinde elde edilecek avantajlar şunlardır:

  • İşveren, vergi indirimine tabii tutulur.
  • Çalışanlar için motivasyon yaratır.
  • İş yerinin prestij bakımından yükselmesini sağlar.
  • Çalışanların özel sağlık sigortası ile ayrıcalıklı haklara sahip olmasını sağlar.

Grup Sağlık Sigortası Ne Anlama Gelir?

Grup sağlık sigortası, işyerinde çalışan herkesin bir poliçeye bağlı olması anlamına gelir. Çalışanlar için ayrıcalıklı ve özel sağlık hizmetleri sağlayan grup sağlık sigortası, birçok işveren tarafından tercih edilir. Geniş istihdam sağlayan işverenler, çalışanlarını tek tek sigortalamak yerine grup sağlık sigortasına dahil eder. Bu hem maliyet açısından daha elverişli hem de çalışanlar için daha ayrıcalıklıdır.

Grup Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

Grup sağlık sigortası kapsamı içinde geniş bir anlaşmalı kurum ağı mevcuttur. Bireysel sağlık sigortasında daha maliyetli olarak erişilecek anlaşmalı kurumlar, grup sağlık sigortasında daha az maliyetli ve daha çeşitlidir. Ayrıca bireysel sağlık sigortasında olduğu gibi, özel hastanelerde muayene, tahlil, tetkik, tedavi gibi masrafları minimuma indirir.

İşverenin bağlı olduğu poliçeye göre ayrıcalıklar çeşitlilik gösterir.

Grup Sağlık Sigortası Vergi Avantajları Nelerdir?

Grup sigortası vergi avantajları, işverene büyük kolaylık sağlar. Çalışanlarına grup sağlık sigortası yaptıran işverenler, %15 tutarında vergi indirimine tabii tutulur. İşverenler, çalışanlarının özel sağlık sigortası için ödedikleri primleri masraf olarak gösterebilirler.

Grup Sağlık Sigortasında Ne Kadar Prim Ödenir?

Grup sağlık sigortası poliçeleri çalışanların risk ortalamasına göre belirlenir. Grubun ortalama riski belirlendikten sonra, işveren destekli sağlık sigortasının prim tutarı belirlenir. Bu primler bazen yalnızca işveren tarafından bazense çalışan katılımlı olarak ödenir. Çalışan katılımlı prim ödemelerinde, primlerin belli bir kısmı çalışanın brüt kazancından düşülerek yapılır. Bu durumda, grup sağlık sigortası ödemesinin katılımlı yapılıp yapılmayacağına işveren kendisi karar verir.

Grup Sağlık Sigortası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Grup sağlık sigortası başvurusu işveren tarafından yapılır. İşveren, öncelikli olarak çalışanlarından sağlık beyanlarını ister. Bu beyanlar, anlaşılacak olan sigorta acentesine gönderilir. Sigorta acentesi, çalışan beyanları doğrultusunda sağlık riski analizi yapar. Analiz sonucunda işverene uygun bir poliçe çıkarır.

İşverenin, çıkarılan poliçeyi kabul etmesi durumunda çalışanların grup sağlık sigortası başlar. Primler ya tamamen ya da belirli bir peşinat karşılığında ödenir.

Grup Sağlık Sigortasından Bireysele Dönüş Nasıl Yapılır?

Bireysel sağlık sigortasına dönüş için belirli bir yol izlenmelidir. İşten ayrıldıktan sonra, yeni iş yeri de grup sağlık sigortası yapıyorsa, çalışan direkt olarak bu sağlık sigortasın tabi tutulur. Fakat çalışanın yeni bir işe girmemesi veya yeni iş yerinin grup sağlık sigortası yapmaması durumunda bireysel sağlık sigortasına geçiş yapması mümkündür.

Öncelikle grup sağlık sigortasında edinilen hakların korunması gerekir. Bu hakların kaybedilmeden bireysel sağlık sigortasına geçiş yapılması için işten ayrıldıktan sonraki 30 gün çok önemlidir. İş çıkışını takip eden 30 gün içerisinde, bireysel sağlık sigortasına dönüş yapılmalıdır. Grup sağlık sigortası yapılan sigorta acentesi tercih edildiği taktirde, kazanılan haklar kaybedilmez.

Grup Sağlık Sigortası Ne Zaman Sona Erer?

Grup sağlık sigortası sonlandırılması, çalışanın işten çıktığı gün işverenin sigorta şirketine durumu bildirmesiyle sağlanır. İşveren, çalışanın işten çıktığı gün bunu sigorta şirketine bildirmelidir, aksi halde işveren açısından maddi kayıp yaşanır ve işten çıkan kişinin primi ödenmeye devam eder.

Sigortahakimi.com

Teklif Al

    Sigorta Teklifi Al