Konut Sigortası Fiyatı Nasıl Hesaplanır? - Sigorta Hakimi
 • 29 Kasım 2022
 • 0

Konut sigortası fiyatları birçok değişken dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Türkiye’de uygulamada olan mevcut konut sigortası mevzuatına göre, bina sigorta bedeli kapsamında binanın brüt yüz ölçümü ile yeniden yapım maliyeti üzerinden belirlenecek birim metrekare bedelinin çarpımı ile hesaplama işlemleri yapılmaktadır.

Konut ve içindeki eşyaların hasar görme risklerine karşı teminat sağlayan bir sigorta türü olan konut sigortası, ana ve ek teminatlarına göre ücret hesaplamaları da değişecektir. Ülkemizde son yıllarda konut sigortasına karşı da talepler artış göstermiştir. Konut sigortası fiyatı hesaplama işlemlerinde birçok detay dikkate alınacaktır.

Konut Sigortası Nedir?

Konut sigortası ev ve evin içindeki eşyaları olası risklere karşı koruyan bir sigorta türüdür. Su baskının doğal afetlere ve hırsızlığa kadar geniş bir kapsamda güvence sağlar. Hayatın olağan akışı içinde meydana gelebilecek olası pek çok riske karşı sigorta kapsamında teminat verilir. Herhangi bir risk veya konutta meydana gelebilecek olası bir hasarda sigortalıların büyük masraflardan korunmasını sağlar.

Konut sigortası sadece ev sahipleri tarafından değil, kiracılar tarafından da yaptırılabilen bir sigorta türüdür. Evin sahibi olmasa da konutta ikamet eden kiracıların eşyalarını bu sigorta türü ile güvence altına almaları sağlanabilir. Konut sigortası özellikle Türkiye gibi deprem ve doğal afet risklerinin yüksek olduğu ülkelerde uygulanması son derece önemlidir.

Konut Sigortası Zorunlu Mu?

Zorunlu deprem sigortası ile çok sık karıştırılan konut sigortası, zorunlu bir sigorta türü değildir. İsteğe bağlı bir sigorta türü olmasına rağmen birçok riske karşı ev sahipleri ve kiracıların büyük masraflardan kaçınmasını sağlamasıyla önemli bir sigorta türüdür. Yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen konur sigortasının geniş kapsamda sunduğu güvenceler ile yaygın bir kullanımı bulunmaktadır. Poliçe kapsamında yer alan durumlar göre yapılan konut sigortasının hasar ödemesi ile karşılaşacağınız finansal zorlukların aşılmasında önemli bir yeri bulunur.

Konut Sigortası Neleri Kapsar?

Konut sigortası kapsamı uygulanan ek teminatlar ile oldukça geniştir. Son derece geniş kapsamlı teminatlar sunan konut sigortası, ev içi risklerin dışında doğal afetlere karşı da güvence vermesiyle öne çıkmaktadır. Konut sigortasının kapsamı ana ve ek teminatlardan oluşmaktadır. Sigorta şirketine ve poliçe türüne göre bu teminatlar değişecektir.

Genel olarak konut sigortası kapsamında yer alan teminatlar şunlardır:

 • Deprem, sel, yıldırım düşmesi, su baskını, heyelan gibi doğal afetler,
 • Hırsızlık – gasp,
 • Terör olayları,
 • Yangın,
 • Cam kırılması,
 • Duman vb.

Olası pek çok farklı riske karşı hem ev hem de eşyaların güvence altına alınması sağlanmaktadır. Konut sigortası fiyatı hesaplama işlemleri ise ana ve ek teminatlara, ikamet edilen konuma ve diğer birçok etkene göre yapılmaktadır.

Konut Sigortası ve DASK Aynı Mı?

DASK ile konut sigortası çoğu zaman birbirine karıştırılan iki farklı sigorta türüdür. Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK), sadece deprem ve depreme bağlı ortaya çıkacak hasarlar konusunda güvence veren zorunlu deprem sigortasıdır. Ancak konut sigortası sadece deprem değil, birçok doğal afet ve tehlikeye karşı konut sahipleri ve kiracılar için güvence sunan isteğe bağlı bir sigorta türüdür. İkisi arasındaki temel farklar da ana ve ek teminatlar ve uygulama biçimlerine göre değişecektir.

Konut Sigortası Neleri Karşılamaz?

Konut sigortası yaptıranlar teminatlar kapsamında hangi durumların karşılanmadığını da merak etmektedir. Ana ve ek teminatlarına göre değişmekle birlikte; ülke içi istila, iç savaş, düşman hareketleri, askeri müdahalelerden doğan hasarlar çoğu zaman teminat dışında tutulmaktadır. Konut sigortası fiyatı hesaplama işlemleri de teminat kapsamına ve diğer değişkenlere göre belirlenecektir.

Sigortahakimi.com

Teklif Al

  Yorum Yap

  E-posta adresiniz paylaşılmayacaktır *

  Sigorta Teklifi Al