Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında vergi indirimi var mı? - Sigorta Hakimi
  • 28 Ekim 2023

Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir, ne işe yarar?

Tamamlayıcı sağlık sigortası, özel sağlık sigortası yaptırmak isteyen ancak bu sigortaların yüksek primleri nedeniyle daha ekonomik çözüm arayan kişilere hitap eden en uygun sigorta türüdür.

Bu sigorta paketinde SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde devlet tarafından tahsil edilen 15 liralık katkı payı ödemesi yapılarak sağlık hizmeti alınması sağlanır. Yatarak ve ayakta tedavi teminatlı ya da sadece yatarak teminatlı olmak üzere 2 farklı şekilde sunulmaktadır.

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI NE İŞE YARAR?

Günümüzde ne yazık ki salgın hastalıklar, çevresel faktörler ve iklim değişikliği gibi pek çok nedene bağlı olarak hastalıklar artarken yükselen fiyatlar sağlık giderlerini de arttırmaktadır. Özel hastanelerde muayene ve tetkik ücretleri her geçen gün artmaya devam ederken Tamamlayıcı Sağlık Sigortası tam bu noktada devreye girmektedir. TSS yaptıran kişiler SGK anlaşmalı olan tüm özel hastane ve sağlık kuruluşlarında fark ücreti ödemeden muayene olabilmekte ve gerekli testlerini sıra beklemeden kolaylıkla yaptırabilmektedir.

Yapılan tamamlayıcı sağlık sigortası paketine bağlı olarak değişmekle beraber genelde bu poliçeyi yaptıran kişiler ücretsiz Check-Up, Diş Bakım, Dolgu gibi sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Burada önemli olan kişinin yaptırmış olduğu poliçede yer alan teminatlardır. Teminatların kapsamı genişledikçe kişinin alabileceği ücretsiz sağlık hizmetleri de artmaktadır.

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI VERGİ İNDİRİMİ VAR MI?

Evet, tamamlayıcı sağlık sigortasının öne çıkan avantajlarından bir ide vergi indirimi hakkıdır. Bu hak sayesinde kişinin ödemiş olduğu primler, aylık gelirinin yüzde 15’lik bölümünü ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması şartı ile gelir vergisi matrahından düşürülebilmektedir. Böylelikle Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptıran kişilere aynı zamanda vergi avantajı da sağlanmış olur. Son dönemde en çok tercih edilen sigorta paketleri arasında yer alan tamamlayıcı sağlık sigortası hem kişinin kendisi hem de ailesi için büyük önem taşımakta olup son dönemde daha fazla kişi tarafından tercih edilmeye devam etmektedir.

Sigortahakimi.com

Teklif Al

    Sigorta Teklifi Al