Özel Sağlık Sigortası Nasıl Yaptırılır? Neleri Kapsar? - Sigorta Hakimi
 • 14 Kasım 2022
 • 0

Özel sağlık sigortası, ortaya çıkabilecek kaza ya da hastalık gibi sorunlar sebebiyle alınması gereken tedavinin sağlık giderlerini karşılayan sigorta çeşididir. Özel sağlık sigortasının yaptırılması oluşabilecek bir sağlık durumunda, kişilerin maddi durumunu güvence altına alır. Özel sağlık sigortası, giderlerin tamamını karşılayabileceği gibi, bir kısmını da karşılayabilir.

Özel sağlık sigortası yaptırmak isteyen kişiler, hizmeti almak istedikleri kuruma giderek başvuruları gerçekleştirebilirler. Başvuruları gerçekleştirmenin bir diğer yolu ise sağlık acentesinin resmi internet sitesinden başvuru yapabilir ya da acentenin müşteri hizmetleri bölümü ile iletişime geçebilir. Acente seçimi ve alınacak sağlık sigortasının türü, sağlık sigortasının getireceği avantajlar açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple iyi bir araştırma yapmak gerekir.

Özel Sağlık Sigortası Nedir?

Özeli sağlık sigortası, kişilerin ihtiyaç duyduğu zaman tedavi giderlerinin bir bölümünü ya da tamamını karşılayan sigorta türüdür. Özel sağlık sigortası beklenmeyen rahatsızlıklara, ameliyatlara ve her türlü tedavi giderine karşı kişinin maddi durumunun sarılmasını engeller. Genel olarak 18 ila 65 yaş arasındaki kişilerin tedavi giderlerini karşılayan özel sağlık sigortası, alınmak istenen pakete göre kapsamında değişiklikler gösterebilir. Özel sağlık sigortası yaptıran kişiler, 18 yaşından küçük çocuklarının sağlık sigortalarını da paketlerine ekleyebilmektedirler.

Özel sağlık sigortasının ilk ödemesi gerçekleştiği anda bu hizmetten yararlanılabilir. Sigorta yaptırıldığı zaman belirli bir süresi olan sözleşme imzalanır. Bu sözleşmenin süresi dolduğunda tekrar yenilenmesi gerekmektedir.

Özel Sağlık Sigortası İptal Edilebilir mi?

Özel sağlık sigortası iptal edilebilir fakat her acentenin iptal süresi farklıdır. Özel sağlık sigortasının ne kadar süre içerisinde iptal edilebileceği, yapılan sözleşmede yer almalıdır. Belirtilen süre içerisinde iptal başvuruları yapılabilir. İptal başvurusu, acenteye sigortanın iptali için verilecek dilekçe ile gerçekleşir.

Özel Sağlık Sigortası Ürünleri Nelerdir ve Neleri Kapsar?

Özel sağlık sigortasının ürünleri, karşılayacak tedaviye ve tedavinin şekline göre değişmektedir. Özel sağlık sigortası, ortaya çıkabilecek ve tedavi gerektiren herhangi bir durumun maddi giderlerini karşılayan sigortadır. Bu sigorta, özel sigorta şirketleri aracılığı ile yapılmaktadır. Özel sağlık sigortasının sunduğu ürünler ve imkanlar yatarak tedavi sağlayan ürünler ve ayakta tedavi sağlayan ürünler olmak üzere iki ana gruba ayrılabilir.

Özel sağlık sigortası ürünleri ve kapsadıkları imkanlar şu şekildedir:

 • Ayakta Tedavi Ürünleri

Ayakta tedavi ürünleri, ortaya çıkan durumlarda ayakta yapılan tedavileri kapsayan sigorta ürünüdür. Bu ürünün içerisinde yapılan muayene ve teşhisleri, verilen ilaçların ücreti karşılanır. Ayakta tedavi ürünler, yatarak alınan tedavilerin ücretlerini karşılamaz.

 • Yatarak Tedavi Ürünleri

Yatarak tedavi ürünleri, ortaya çıkan durumların yatarak tedavi gerektirdiği anlarda tedavi ücretini kapsar. Bu tedaviler, ayakta tedavi ürünlerinden daha ağır rahatsızlık çeşitlerini kapsamaktadır. Yatarak tedavi uzun bir hastane sürecini gerektirebilir ve dolayısıyla tedavi ücreti artacaktır. Bu tedavi, ameliyat, küçük ya da büyük operasyonlar, fizik tedavi, rehabilitasyon gibi tedavi çeşitlerini kapsar. Özel sağlık sigortası yapılırken yatarak tedavi ürünlerinin alınması bu gibi durumlarda maddi güvence sağlar.

Diğer Özel Sağlık Sigortası Ürünleri Nelerdir?

Diğer özel sağlık sigortası ürünleri, farklı ihtiyaçları karşılayan sigorta ürünleridir. Tamamlayıcı sağlık sigortası, seyahat sigortası ve acil müdahale durumunda giderleri karşılayan özel sağlık sigortası ürünleridir.

 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı sağlık sigortası ürünleri, SGK ile anlaşmalı olan özel hastanelerde, anlaşma kapsamında kalan tedavi ücretlerini karşılayan sigorta ürünüdür. Bu tedavi çeşitlerine yatarak ya da ayakta tedavi dahildir. SGK tarafından karşılanan ücretin geri kalanını tamamlar. SGK ile anlaşması olmayan özel hastanelerde geçerli değildir.

 • Seyahat Sigortası Ürünleri

Seyahat sağlık sigortası ürünleri, bazı şartlar altında ortaya çıkan rahatsızlıkların tedavi ücretini karşılar. Bu rahatsızlıklar seyahat sırasında ortaya çıkmalı, daha önce var olan bir rahatsızlık olmamalıdır. Bu durumlarda seyahat sağlık sigortası ürünü, bütün tedavi ücretini karşılar. Seyahat sigortası yurtdışına çıkan herkesin yaptırması gereken bir sigorta türüdür.

 • Acil Müdahale Giderleri Karşılayan Sigorta Ürünleri

Acil müdahale giderlerini karşılayan sigorta ürünleri, aniden ortaya çıkan ve ani müdahale gerektiren durumların tedavi masraflarını karşılar.

Kaynak: Sigortahakimi.com

Teklif Al

  Yorum Yap

  E-posta adresiniz paylaşılmayacaktır *

  Sigorta Teklifi Al